Начало

Електронната библиотека на Център за развитие на човешките ресурси и регионални инициативи е специализиран програмен продукт, който поддържа база-данни от текстови материали, съхранявани в цифров вид или на носител. Тя допълва и обогатява другите програмни продукти на Центъра с разнообразни информационни материали на различна тематика.

Електронната библиотека е разработена в рамките на проект „Изграждане на институционален капацитет”, изпълняван съвместно от МТСП и МОЦ на МОТ.

centre

Целта й е да се осигури пряк достъп до многообразието от информационни източници, с които разполага Центъра, като по този начин се предоставя възможност на работещите в социалната сфера да повишат своята информираност по интересуващи ги въпроси.

Системата предоставя възможност за въвеждане на нови материали, търсене на материали по определени признаци, архивиране на документи и информационни източници. Тематичните раздели на библиотеката съответстват на основните направления в обучителната дейност на Центъра и осигуряват пряк достъп до богата информация по различните направления на социалните политики.

Електронната библиотека се попълва от Лина Костадинова – администратор на файлове.