Организационни, комуникационни и делови умения

book Специфика и делови стандарти на общуване при бизнес комуникацията

източник: интернет, автор Стоянка Мицева, сп. „Икономически и социални алтернативи“, бр. 2, 2018

book Официално – делови стил

източник: интернет, извадка

book Наръчник по умения – граждански мониторинг върху работата на администрацията

източник: интернет, сдружение „Център за социални практики“, София 2009

book Влияние на вторичния травматичен стрес върху личността на професионалиста

източник: интернет

book 20 съвета за управление на личната ефективност

източник: интернет

book Какво наричаме екип

Автор: Б.В. Такмън

book Презентационни и комуникационни умения

Автори: Драгомира Шулева, Николай Йорданов, 2009

източник: интернет

book Стилът на презентиране – основни правила за ефективност

Автор: доц.д-р Евелина Динева, Бургарски свободен университет, 2013

book Уменията да презентираш

брошура, източник: интернет

book Кратко упътване за създаване на презентация с MS Power Point 2010

източник: интернет

book Ръководство за бърз старт с Power Point 2016

източник: интернет

book Изкуството да говорим пред публика

автор: Дейл Карнеги, източник: интернет

book Умения за презентиране – наръчник

По програма „Ефективна комуникация за по-добра бъдеща реализация“

book Ефективни връзки с медиите

наръчник по “Програма за развитие на съдебната система”, март, 2006

book Медийната комуникация: възможности за влияние

автор: Толя Стоицова,

издание: “Психологични изследвания”, кн. 3, 2006

book     Допълнителен материал за обучения по управление на стреса_лектор Ани Торозова

автор: Ани Торозова

източник: Ани Торозова

book

Вторичен травматичен стрес

автор: Ани Торозова

източник: Ани Торозова

book

СОЦИАЛНА ПСИХОЛОГИЯ

 

автори: Стойко Иванов, Милко Иванов

източник: Стойко Иванов

bookКомуникативни умения и ефективно общуване

автор: Камелия Мирчева

източник: интернет

bookКОНФЛИКТЪТ НА РАБОТНОТО МЯСТО – ПРИЯТЕЛ ИЛИ ВРАГ

автор: Цв. Валентинова

източник: интернет

bookНАРЪЧНИК ЗА ПАРТНИРАНЕ ПРИ РАЗРЕШАВАНЕ НА КОНФЛИКТИ

автори:     доц. д-р Татяна Дронзина, доц. д-р Цветан Давидков, доц. д-р Толя Стоицова, гл. ас. д-р Костадин Грозев, гл. ас. д-р Надя Боаджиева, Мирослав Николов

източник: интернет

bookНевербалната комуникация в публичното говорене

автор: доц. д-р Толя Стоицова

източник: интернет

bookУПРАВЛЕНИЕ НА КОНФЛИКТИ

източник: интернет

bookEssential Facilitation Skills

автор: Holger Nauheimer

източник: интернет

bookMANAGEMENT IN STATE GOVERNMENT

източник: интернет

book     СПИСЪК НА ДЛЪЖНОСТИТЕ

източник: интернет

bookКЛАСИФИКАТОР на длъжностите в администрацията

източник: интернет

bookЗаповед_НКПД_489

източник: интернет

bookСоциална психология

източник: предоставена от личния архив на преподавателя

bookСоциални комуникации

източник: предоставена от личния архив на преподавателя

bookПревенция на насилието в училищата

източник: интернет, предоставен от преподавателя, асоциация “Лумена”

book  Четири безценни съвета да се справим със стреса 

източник: интернет, списание “Мениджър.News”, април 2016

bookПрактически задачи и тестове за обучение на тема “Практически умения за справяне със стреса при работа с клиенти”

източник: предоставени от преподавател

bookРъководство за професионално ориентиране

източник: интернет, Център за развитие на човешките ресурси, ГД “Образование и култура”

bookНаръчник по застъпничество

източник: интернет, Основи за Каритас Европа

bookСинергичен модел за професионално ориентирани и консултиране на деца и младежи със специфични потребности

източник: интернет, автореферат, автор: Моника Богданова

book100+ вдъхновяващи добри практики

източник: интернет, проект “Прометей”, програма “Еразъм+” на ЕК

bookКомплект инструменти за застъпничество

източник: интернет, проект “Фиеста” на ЕК

bookТест за професионално ориентиране

източник: интернет

bookЗастъпничество и лобиране.Основни стъпки в застъпническата кампания

източник: интернет, автор: Йорданка Динева, проект “Повишаване на капацитета на НПО…, Българска фондация Биоразнообразие

bookЗастъпничеството като инструмент за гражданско участие

източник: интернет, Институт за икономическа политика, автор: Ясен Георгиев

bookВластта на малкия човек

източник: предоставено копие, автор: Д. Градев

bookПсихология на човешкото всекидневие

източник: интернет, автор: К. Клайнке

bookСоциална психология

източник: предоставено копие от личен архив, автори: Стойко Иванов, Милко Иванов

bookТеория и практика на социалните комуникации

източник: интернет, автор: Н. Колишев

bookПрограми и методики за наблюдение на деца и ученици

източник: предоставено копие от личен архив, автор: Стойко Иванов

bookУспешна работа в екип

източник: интернет, проект “Активно гражданско общество за успешна и прозрачна администрация”, ТПП – Търговище

bookЕмоционална интелигентност при разрешаване на конфликти

източник: интернет, London School of Public Relation

bookТайните на успешното човешко поведение на работното място

източник: интернет

bookСтресът на работното място в условията на преход

източник: интернет, Институт за синдикални и социални изследвания на КНСБ

bookКонфликтът на работното място – приятел или враг

източник: интернет, автор: Цв. Валентинова, МУ – Плевен