Перспективи за развитие на политиката по корпоративна социална отговорност в контекста на добрите международни практики

2016-11-29_ppp_responsibility_smes

2016_11_28_teodor_detchev-csr_vs_cll

161128-maritsa-mtsp-event

aurubis-bulgaria-presentation_28-11-2016

csr_evn_bg

csr_evn_eng

cz-nap-for-csr-update

leccia_za-print presentation-bulgaria-dutch-csr-policy-281116

respons_presentation_vst_bg

respons_presentation_vst_en

the-labour-dimension-of-csr

the-labour-dimension-of-csr_bg

nap_2015_a5_an