Социална политика и европейска интеграция

book   Стратегия за корпоративна социална отговорност за периода 2009-2013

източник: интернет

book    ПЛАН ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕ НА СТРАТЕГИЯТА ЗА КОРПОРАТИВНА СОЦИАЛНА ОТГОВОРНОСТ ЗА ПЕРИОДА 2011-2012 г.

източник: интернет

book    ПЛАН ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕ НА СТРАТЕГИЯТА ЗА КОРПОРАТИВНА СОЦИАЛНА ОТГОВОРНОСТ (КСО) ЗА ПЕРИОДА 2009 – 2010 г.

източник: интернет

book      ОТЧЕТ НА ПЛАНА ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕ НА СТРАТЕГИЯТА ЗА КОРПОРАТИВНА СОЦИАЛНА ОТГОВОРНОСТ ЗА ПЕРИОДА 2009 – 2010 г.

източник: интернет

book      The Right to Social Security in the Constitutions of the World: Broadening the moral and legal space for social justice.

автор: International Labour Organization • Geneva

източник: http://www.ilo.org/

book       ILO Research Paper No. 13 Corporate social responsibility in international trade and investment agreements: Implications for states, business and workers

автори: Rafael Peels, Elizabeth Echeverria M., Jonas Aissi, Anselm Schneider.

източник: http://www.ilo.org/

book        Корпоративна социална отговорност (КСО) в ЕС

автор:Европейска комисия

източник: http://ec.europa.eu/social/main.jsp?catId=331&langId=bg

book      СТАНОВИЩЕ ПО „КОРПОРАТИВНАТА СОЦИАЛНА ОТГОВОРНОСТ – ДОСТИЖЕНИЯ И ПРЕДИЗВИКАТЕЛСТВА“

автор: Икономически и социален съвет

източник: http://www.esc.bg/

book       А Н А Л И З на ИКОНОМИЧЕСКИЯ И СОЦИАЛЕН СЪВЕТ по “КОРПОРАТИВНАТА СОЦИАЛНА ОТГОВОРНОСТ – НЯКОИ ПОДХОДИ И ДОБРИ ПРАКТИКИ”

автор: Икономически и социален съвет

източник: http://www.esc.bg/

book        РЕГЛАМЕНТ (ЕС) № 346_2013 НА ЕВРОПЕЙСКИЯ ПАРЛАМЕНТ И НА СЪВЕТА

източник: http://eur-lex.europa.eu

book         РЕГЛАМЕНТ (ЕС) № 12962013 НА ЕВРОПЕЙСКИЯ ПАРЛАМЕНТ И НА СЪВЕТА

източник: http://eur-lex.europa.eu