Социални политики и социални изследвания

bookЕволюцията на неравенствата, като предизвикателство към социалната политиката

автори: проф. Васил Цанов, д-р Богдан Богданов

източник: д-р Богдан Богданов

bookЗа модерната статистика…

автор: д-р Богдан Богданов

източник: д-р Богдан Богданов

bookИЗМЕРВАНЕ НА БЕДНОСТТА В БЪЛГАРИЯ

автори: проф. Васил Цанов, д-р Богдан Богданов

източник: д-р Богдан Богданов

bookНаблюденията на домакинските бюджети в България (1925 – 2010 година)

автор: д-р Богдан Богданов

източник: д-р Богдан Богданов

bookMEASUREMENT OF NATIONAL POVERTY IN BULGARIA

author: Ph.D Bogdan Bogdanov

source: Ph.D Bogdan Bogdanov