Управление на проекти

book

ПРОЕКТЪТ- ЕЗИК И СТИЛ

автор: Мария Янева, Център за развитие на медиите, София

източник: интернет

bookНЯКОИ ПРАКТИЧЕСКИ СЪВЕТИ

автор: Мария Янева, Център за развитие на медиите, София

източник: интернет

bookПРОЕКТЪТ- ПОДГОТОВКАТА

автор: Мария Янева, Център за развитие на медиите, София

източник: интернет

bookПроектът- Примерни планове за работа

автор: Мария Янева, Център за развитие на медиите, София

източник: интернет

bookINVENTORY OF TERMS

източник: интернет

bookMicrosoft Project 2007 Tutorial

източник: интернет

bookНякои практически съвети – Иван Тодоров

автор: Иван Тодоров

източник: интернет

book

Звено за управление на проекти

автор: Йордан Димитров

източник: Йордан Димитров

bookОрганизационни решения за управление на проекти

автор: Йордан Димитров

източник: Йордан Димитров

 

bookПримерен регистър за управление на риска за проект

автор: Йордан Димитров

източник: Йордан Димитров

book Количествен анализ на риска за проект

автор: Йордан Димитров

източник: Йордан Димитров

bookМониторинг и оценка на проекти

автор: Йордан Димитров

източник: Йордан Димитров